อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด To update the latest taxation laws. | www.netclick.club 

อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด To update the latest taxation laws.

ลงประกาศเมื่อ 30 พ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 25 ม.ค. 2563 16:16:53 น. เข้าชม 170 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

หลักสูตร  อัพเดทกฎหมายภาษีอากรใหม่ล่าสุด

To update the latest taxation laws.

  อบรม 2 วัน   เวลา 9.00 - 16.30 น.   

                       เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักบัญชี หรือผู้ที่สนใจในการเจาะลึกวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษีมามากกว่า 40 ปี

     เรียน หลักสูตรละ 2 วัน อัตราค่าบริการ  เรียนเวลา 09.00 - 16.30 น.  

ด่วน!!!

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 ราคาพิเศษ 5,885 บาทจากราคาปกติ 6,420 บาท

 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

หากชำระเงินล่วงหน้าก่อน สิ้นปี 2560 และอบรมปี 2561 สามารถชำระได้ในราคาเดิม

พิเศษ 5,350 บาทจากราคาปกติ 5,885 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)


 (ราคานี้รวม เอกสารการสอน เครื่องเขียน อาหารกลางวัน อาหารว่าง เครื่องดื่ม เรียบร้อยแล้ว )

 

ขั้นตอนการสำรองที่นั่ง
1.   ลงทะเบียนที่ 
www.DNSMT.com    
2.   ชำระเงินเพื่อสำรองที่นั่ง ตามบัญชีด้านล่างค่ะ
3.   Fax หลักฐานการชำระ Pay in หรือ Slip มาที่ F:02-320-2292 หรือส่งมาทาง E-mail:support@dnsmt.com 
4.   การสำรองที่นั่งของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Pay in และโทรยืนยันกลับมายังท่านค่ะ   
ชื่อบัญชี    บริษัท ดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
ธนาคาร    กสิกรไทย  
สาขา       แม็กซ์แวลู พัฒนาการ  
ประเภท    ออมทรัพย์
เลขที่       081-2-75104-2
  
 หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ   ดูรายละเอียด คลิ๊ก  
www.dnsmt.com   
•    การปิดงบการเงิน (ภาคปฏิบัติ)  Complete Accounting Program  สำหรับธุรกิจซื้อมา ขายไป (CPD)
•    การบัญชีต้นทุนผลิต (ภาคปฏิบัติ)Cost  Accounting Program (CPD)
•    การอ่านงบการเงิน การจัดทำงบกระแสเงินสด และนำเสนอในเชิงบริหาร (ภาคปฏิบัติ)(CPD)
•    การบัญชีและภาษีเบื้อต้น (ภาคปฏิบัติ)
•   เจาะลึก ประเด็นปัญหาสำหรับบัญชีสินค้าคงเหลือและรายงานสินค้าและวัตถุดิบ  (CPD)
•   การวางแผนสวัสดิการพนักงาน กับพรบ.ประกันชีวิต ให้ถูกต้องทั้งทางบัญชีและภาษี  (CPD)
•   หลักสูตรพิเศษ (สอนส่วนตัว)  สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนเป็นการส่วนตัว เฉพาะเรื่องที่ต้องการทรา
•   การบัญชีธุรกิจก่อสร้าง (ภาคปฏิบัติ)  (CPD)
•   เทคนิคการอ่านงบการเงินให้เข้าใจ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางแผนบัญชีและภาษี สำหรับผู้จัดการ/ผู้บริหารมือใหม่ (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้า ส่งออก (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การวางระบบบัญชี (ภาคปฏิบัติ) (CPD)
•   การจัดทำงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี
•   การบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ภาคปฏิบัติ)
•     การวางแผนภาษีสำหรับองค์กรอย่างถูกต้อง
•     การใช้สูตร และฟังค์ชั่น Excel เพื่อการใช้งาน Advanced Excel
•   ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับนักบัญชี English Business Accounting
•   แผนธุรกิจ (Business plan) เพื่อวิเคราะห์โครงการลงทุน(Finance)(ภาคปฏิบัติ)

 

หัวข้ออบรม

วันที่ 1

- การจ่ายมัดจำแบบไหนที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย หรือ ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย

- อะไรบ้างที่ได้รับยกเว้น การหัก ณ ที่จ่าย

- ข้อกฎหมาย Update “ภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ควรทราบ

- ข้อควรระวัง และ ความผิด กรณีหัก ณ ที่จ่ายไว้ผิดพลาด

- วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีออกให้ตลอดไป ภาษีออกให้ครั้งเดียว, การกรอกแบบฟอร์มหัก ณ ที่

   จ่าย การลงวันที่อย่างถูกต้อง และ ข้อควรระวัง ในการเป็นรายได้และรายจ่าย บริษัทได้หรือไม่ อย่างไร?

- การหัก ณ ที่จ่าย กรณีโอนเงินไปต่างประเทศอย่างไรจึงจะถูกต้อง

- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับแบบ ภงด 1,3,53 ภงด 1, ภงด 54,92 ,ภงด 2ก การหัก ณ ที่จ่ายอย่างถูก

   ต้องการส่งเสริมการขาย

- Update กฎหมายล่าสุด: ภาษีบุคคลธรรมดา

- อะไรบ้างที่ถือเป็นเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดา

- Update กฎหมายล่าสุดในเรื่องอัตราภาษีการหักลดหย่อน

- สามีภรรยาแยกยื่นได้สิทธิ์ ทางภาษีอย่างไรบ้าง

- ความเข้าใจที่ถูกต้องสำหรับ แบบ ภงด 91 , 94 , 90

- การเสียภาษีบุคคลธรรมดา ในนามร้านค้า ต้องจัดทำรายงานอย่างไรจึงจะถูกต้อง

  ตัวอย่างการคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

-ถาม ตอบ

 

วันที่ 2

- Update กฎหมายล่าสุด ภาษีมูลค่าเพิ่ม

- กฎหมายใหม่การจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย การจัดทำใบกำกับ, ใบลดหนี้, เพิ่มหนี้

- ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรบ้าง

- ประเด็นที่ควรระวัง และ ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

- การนำสินค้าหรือสินทรัพย์ไปบริจาค ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ อย่างไร

- ประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่ม เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย

- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ. 30

- ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการยื่นแบบ ภพ. 36

- โทษและความผิดกรณียื่นผิดพลาดหรือไม่ได้ยื่นแบบ

- สรุป

- Update กฎหมายล่าสุด : ภาษีเงินได้นิติบุคคล

- อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลล่าสุด

- Update กฎหมายที่เกี่ยวกับ การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล

- สรุปประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มักพบเจอ

  รายได้ประเภทใดบ้างที่ได้รับยกเว้นการเป็นรายได้ตามประมวลรัษฎากร

  สรุปรายจ่ายต้องห้าม : รายจ่ายใดบ้างที่สรรพากรไม่ให้เป็นรายจ่าย ทางภาษี แนะนำแนวทางในการจัดทำ   

  เอกสารอย่างถูกต้อง

- การเสียภาษีกลางปี (ภงด. 51)  อย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัยจาการประเมินจากสรรพากร

- กรณีไม่ยื่นหรือยื่นผิดพลาด มีความผิดทางกฎหมายอย่างไรบ้าง

- สรุป

- คุณธรรม จริยธรรม หรือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เคเบิ้ล 26 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ขายคอนโด The Riviera Wongamat (พัทยาเหนือ) 31.65 ตร.ม. ชั้น 10 วิวสระน้ำ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน

(ลงประกาศฟรี ชลบุรี) - อสังหาริมทรัพย์ ? คอนโดมิเนียม 26 ม.ค. 2563

ราคา 3,390,000 บาท

เข้าชม 0 ครั้ง

เรนาต้าไฟเบอร์ ช่วยฟื้นฟูจากอาการลำไส้แปรปรวน ท้องผูกเรื้อรัง ท้องเสียเรื้อรัง

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 26 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 2 ครั้ง

ผ้าม่านลายเส้นขีด ม่านม้วนโซ่ดึง บางปู แพรกษา

(ลงประกาศฟรี สมุทรปราการ) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 25 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

ตู้ล่าม ตู้แปลภาษา หูฟังแปลภาษา บูธแปลภาษา หูฟังล่าม บูธล่าม translationlab.net

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้า ? เครื่องเสียง 25 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

ระบบแผนการตลาด ที่ทำให้คน ประสบความสำเร็จมากที่สุด มีการ แบ่งปัน ช่วยเหลือ เกื้ลกูล เพื่อความยั่งยืน

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งาน ? ขายตรง MLM 7 ม.ค. 2563

ราคา 4,800 บาท

เข้าชม 32 ครั้ง

ปัญหาตามัว เห็นภาพพร่า ไม่แจ่ม มองไม่ชัด แก้ไขได้จริง เล่นคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานาน ปวดเมื่อยล้าดวงตา เป็นต้อเนื้อ ต้อหิน ต้อลม ต้อกระจก วุ้นในตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาหลุดลอก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 11 ม.ค. 2561

ราคา 1,260 บาท

เข้าชม 246 ครั้ง

ขายบ้านพร้อมที่ดิน

(ลงประกาศฟรี จันทบุรี) - ลงประกาศฟรี ? ลงประกาศฟรี 25 ม.ค. 2563

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 7 ครั้ง

ร้าน wallpaper3d จำหน่ายวอลเปเปอร์ติดผนัง 3d หลายรูปแบบ มีสินค้าพร้อมส่ง ไม่ต้องรอ อาทิ วอลเปเปอร์ลายอิฐ วอลเปเปอร์ลายไม้ วอลเปเปอร์ลายกุหลาบ และอีกมากมายให้คุณได้เลือกในราคาถูก

(ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? พรม ม่าน วอลเปเปอร์ 30 พ.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 22 ครั้ง

ร้านพีไทร์ รับปะยาง เปลี่ยนยาง นอกสถานที่ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ทั่วกรุงเทพ และปริมณฑล

(ลงประกาศฟรี นครปฐม) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 7 ธ.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 157 ครั้ง

ราคา 5 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : บริษัทดีเอ็นเอส เอ็มทีเอซี จำกัด
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 30 พ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 25 ม.ค. 2563 16:16:53 น.
  • ที่อยู่ : 2/11 หมู่บ้านยูโรเปี้ยนทาวน์ ซ.พัฒนาการ 51 ถ.พัฒนาการ เขตสวนหลวง กทม
  • จังหวัด : ลงประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 094-464-1462
  • Email : support@dnsmt.com